torsdag 8 september 2016

v. 36

     Torsdag 
1.      Genomgång PowerPoint MR.
2.      Gör klart uppgift sen förra veckan.
3.   Den som är klar snurrar på "livets lotteri". http://www.raddabarnen.se/press/kampanjer/livets-lotteri/

Fredag 
1.  Sök efter och sammanfatta nyheter. Ett exempel ges på tavlan. Jobba själv med nyheter – välj ut en inrikes, en utrikes och en lokal (eller så långt man hinner). Sammanfatta nyheterna genom att besvara: vad har hänt? var hände det? när hände det? varför hände det? Övrigt?Arbeta i google classroom.