torsdag 1 september 2016

v. 35

Torsdag 
1.      Repetetion det vi gjort och begrepp
3.      380-381 läsning i häftet
4.      Elevuppgift. Gå in på http://www.manskligarattigheter.se/ besvara på:
- Vilken av artiklarna beskriver barns rättigheter? Vad innebär den artikeln? När uppkom den? Vilka är dom 4 grundläggande principerna?
- Skriv förklaringar på följande ord: HBTQ, diskriminering och nationella minoriteter.