tisdag 27 september 2016

v. 39

Lektion torsdag - vikarie
1.      Högläsning 390-391. Gör sen enskilt uppgift 3-4 på sid. 391. Anteckna snaren i skrivhäftet.
2.      Elever som missat läxförhöret gör det. Resten kollar på http://urskola.se/Produkter/173482-Mediatiden-Farlig-rapportering-ar-det-vart-det 30 min film

Lektion fredag
1.      Dödsstraff genomgång 
2.      Öva förmågorna - kommunikativ och metakognitiv - visa kunskapskrav. Detta gör vi genom att ta ställning för/emot dödsstraff. 

fredag 23 september 2016

v. 38

Lektion torsdag
1.      Genomgång 9-10 – demokratiska länder.
2.      Utdelning av studikonton.
3.      Med andra ord – övning på läxan

Lektion fredag
4.      Läxförhör
5.      Läs 387 och gör uppgift 3-4
7.       Film 4 min påverkan http://urskola.se/Produkter/144937-All-ratt-i-varlden-Paverka-varlden
8.   Nyheter

torsdag 15 september 2016

v. 37

Lektion torsdag
1 läsning 282-283
2 genomgång PowerPoint s. 6-7
3 Ordlek "med andra ord" – begreppen är läxa till 23/9

Lektion fredag
1 Utdelning av studikonto
2 läs 385-386torsdag 8 september 2016

v. 36

     Torsdag 
1.      Genomgång PowerPoint MR.
2.      Gör klart uppgift sen förra veckan.
3.   Den som är klar snurrar på "livets lotteri". http://www.raddabarnen.se/press/kampanjer/livets-lotteri/

Fredag 
1.  Sök efter och sammanfatta nyheter. Ett exempel ges på tavlan. Jobba själv med nyheter – välj ut en inrikes, en utrikes och en lokal (eller så långt man hinner). Sammanfatta nyheterna genom att besvara: vad har hänt? var hände det? när hände det? varför hände det? Övrigt?Arbeta i google classroom.

torsdag 1 september 2016

v. 35

Torsdag 
1.      Repetetion det vi gjort och begrepp
3.      380-381 läsning i häftet
4.      Elevuppgift. Gå in på http://www.manskligarattigheter.se/ besvara på:
- Vilken av artiklarna beskriver barns rättigheter? Vad innebär den artikeln? När uppkom den? Vilka är dom 4 grundläggande principerna?
- Skriv förklaringar på följande ord: HBTQ, diskriminering och nationella minoriteter.