onsdag 24 augusti 2016

Pedagogisk planering v. 33


Lektion torsdag
1.   Introduktion - Vad innehåller ämnet samhällskunskap? Vad är mänskliga rättigheter?
3.      Pedagogisk planering genomgång

Lektion fredag (vikarie)
6.      Läsning i häftet s. 377-378
7.      Film UR ”om grundläggande behov” http://urskola.se/Produkter/144697-Banderoll-Om-grundlaggande-behov
8.      Rapport SVT och diskussion i helklass

Länk:
pedagogisk planering MR