måndag 29 augusti 2016

Bedömningsmatris big 5

Länk till bedömningsmatris
Länk till bedömningsmatris Dari

v 34

Lektion torsdag
  1.  https://www.studi.se/discipline/36823/course/42058/lesson/4214 
  2. Demokrati vs diktatur genomgång

Lektion fredag
1.      Läsning s. 379 i häfte
2.      MR PP s. 1-3
4.      Nyheter rapport och mr

onsdag 24 augusti 2016

Pedagogisk planering v. 33


Lektion torsdag
1.   Introduktion - Vad innehåller ämnet samhällskunskap? Vad är mänskliga rättigheter?
3.      Pedagogisk planering genomgång

Lektion fredag (vikarie)
6.      Läsning i häftet s. 377-378
7.      Film UR ”om grundläggande behov” http://urskola.se/Produkter/144697-Banderoll-Om-grundlaggande-behov
8.      Rapport SVT och diskussion i helklass

Länk:
pedagogisk planering MR