onsdag 15 juni 2016

BedömningEx. Vilka förmågor bör en seglare ha?

Analysförmåga:• Kunna samband, till exempel mellan vind, segel och fart. ”Varför
seglar man snabbare en solig försommardag kl. 13.00 på eftermiddagen än kl. 01.00 på natten? Vad spelar solen för roll för sjöbrisen?”
Kommunikativ förmåga:
• Kunna samtala med olika personer och anpassa sitt språk efter situationen och mottagare. ”Hur van är din besättning?” Anpassa språket därefter.
Begreppsförståelse:
• Kunna förstå innebörden i begrepp. Till exempel sjökort, kurs, sjöbris, knop, navigering, tamp och nödhamn.
Metakognitiv förmåga:
• Kunna förutse problem som kan uppstå, ompröva tidigare beslut och bedöma alternativ. ”Vad gör du vid dimma eller när vinden vänder efter du lagt till?”
Procedurförmåga:
• Kunna hur man hanterar en färdighet. Till exempel kunna lova, gippa, reva såväl som hissa segel och lägga till vid en brygga. 

Från Göran Svanelids föreläsning ”The Big 5”