fredag 16 december 2016

V. 50

Tors
1.      Brottet fortsättning samt samtal om betyg
2.      Elevuppgift - Statistik

Fre
1.      Gå igenom brottet ord
2.   Kahoot!!!!!

torsdag 8 december 2016

v. 49

Tors
1.      Brottet fortsättning
2.      Elevuppgift - dolda brott och kriminalvårdens uppgifter.
Fre
3.      Elevuppgift - Statistik
4.   Genomgång matris/prov media

torsdag 1 december 2016

v. 48

            Torsdag
1.      Genomgång - varför lagar och straff? 
3.      Brottet s. 188-189

            Fredag
7.      Genomgång olika påföljder
8.      Brottet fortsättning

torsdag 24 november 2016

v. 47

      Torsdag
      1. Hitta rätt i tidningen - elevuppgift, två och två.
             2. Utvärdering genomgång      
             3. Skillnaden mellan lagar, regler och oskrivna regler (normer).
    
            Fredag
        1.  Genomgång av pedagogisk planering genomgång
        2.  En för alla, alla för en – elevuppgift om olika brott och straff.

      Länk:
        Pedagogisk planering brott och straff

torsdag 17 november 2016

v. 46

Torsdag 
1.  Medietolvan 1X2
2. Ingemars lek - begreppen 
3. Frågestund inför provet

Fredag
1. Provskrivning
2. Utvärdering elever
Gör utvärderingen

onsdag 9 november 2016

v. 45

Torsdag
·         Läxa till imorgon: https://www.studi.se/l/hur-media-kan-anvandas https://www.studi.se/l/massmedier-dess-uppgifter - quiz är frivilligt men bra inför provet fre v. 46.
·         Diskussion om valresultatet http://www.tv4play.se/program/usa-valet-2016?video_id=3622231  opinion på social medier?
·         Kolla elevrespons via classroom. OM man är klar – begrepp.
·         Genomgång

Fredag
·         Repetera gårdagens lektion
·         Läsning 134, 142-143
·         Vad gör att en nyhet blir en nyhet? - elevuppgift

Detta kan ni titta på inför provet som är på fredag:
1.       Småfilmer från studi om massmedia (alla sju) https://www.studi.se/l/media-introduktion
2.       Läxhjälpsfilm (hoppa över sita 2 min) https://www.youtube.com/watch?v=tjHPD485Zuo&feature=youtu.be 
3.  Anteckningar ni gjort i klassrummet
4. Begrepp (finns på pedagogisk planering)
5. Repetera utifrån lektionsplaneringen som finns här nedan

Ta med alla frågor och funderingar ni har till lektionen på torsdag!

torsdag 27 oktober 2016

v. 43

Torsdag
1. Repetition från förra veckan
 2. Filmsnutt och diskussion - kränkningar http://www.umo.se/Vald--krankningar/Mobbning/Om-man-mobbar1/
 3. Elevuppgift - Vad består en tidningsartikel av? Google classroom

Fredag
1.  Läs s. 138-139
2. Genomgång PowerPoint
3. Avsluta uppgift - tidningsartikel
4. Nyheter

onsdag 19 oktober 2016

v. 42

Torsdag
2.   Fortsättning på diskussionsuppgift i grupper – sociala medier. Redovisa med gruppen till klassen innan lektionen är slut. Frågorna ni jobbar med är:
1. Skriv ner 4-10 saker ni aldrig skulle posta på sociala medier.
2. Välj ut tre av dessa och skriv ner vad det skulle kunna få för konsekvenser om du hade postat det. Vad hade hänt den närmaste veckan? Hade det påverkat ditt liv om 5 år?
3. Vad får man lägga ut om andra människor?
4. Är det ok att tagga kompisar på pinsamma bilder?
5. I vilken ålder tycker ni att man ska börja använda sociala medier? Varför i just den åldern?
6. Kan man retas på nätet, ens på skoj? Var går gränsen?

Fredag
1.  Genomgång sid 12-18 i PowerPoint
2.  Läs s 122-125 i textbok högt och prata om texten
3. Vad är skillnaden mellan åsikt och fakta? – enskild uppgift
4.  Nyheter – Vad har hänt i veckan? Kolla http://www.svtplay.se/rapport 10 min inslag. http://www.svtplay.se/video/10705783/svt-nyheter-halland/svt-nyheter-halland 3 min inslag lokala nyheter.

onsdag 12 oktober 2016

v. 41

Torsdag
2.      Pedagogisk planering presentation, utdelning av böcker.
3.      Läs s. 120-121 och gör frågorna 1-2.

            Klicka här för att se Pedagogisk planering Massmedia

Fredag
2.      Genomgång av elevsvaren på sid. 121 och mediernas uppgifter.

3.      Diskussionsuppgift i grupp om 3– sociala medier.

tisdag 11 oktober 2016

Förstå kunskapskraven

På UR kan man titta på 8 korta avsnitt som förklarar kunskapskraven.
Länk till filmer "förstå kunskapskraven"

onsdag 5 oktober 2016

v. 40

Torsdag
2.      Dilemma elevuppgift.
3.   När man är klar – titta filmen på studi https://www.studi.se/l/de-nationella-minoriteterna-i-sverige och läs http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/sveriges-nationella-minoriteter#

Lektion fredag
1.      Gå igenom läxans svar.
4.      Uppstart media – Vad kan vi redan? Genomgång.
6.   Lyssna på nyheter via SR och analysera http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4540 

tisdag 27 september 2016

v. 39

Lektion torsdag - vikarie
1.      Högläsning 390-391. Gör sen enskilt uppgift 3-4 på sid. 391. Anteckna snaren i skrivhäftet.
2.      Elever som missat läxförhöret gör det. Resten kollar på http://urskola.se/Produkter/173482-Mediatiden-Farlig-rapportering-ar-det-vart-det 30 min film

Lektion fredag
1.      Dödsstraff genomgång 
2.      Öva förmågorna - kommunikativ och metakognitiv - visa kunskapskrav. Detta gör vi genom att ta ställning för/emot dödsstraff. 

fredag 23 september 2016

v. 38

Lektion torsdag
1.      Genomgång 9-10 – demokratiska länder.
2.      Utdelning av studikonton.
3.      Med andra ord – övning på läxan

Lektion fredag
4.      Läxförhör
5.      Läs 387 och gör uppgift 3-4
7.       Film 4 min påverkan http://urskola.se/Produkter/144937-All-ratt-i-varlden-Paverka-varlden
8.   Nyheter

torsdag 15 september 2016

v. 37

Lektion torsdag
1 läsning 282-283
2 genomgång PowerPoint s. 6-7
3 Ordlek "med andra ord" – begreppen är läxa till 23/9

Lektion fredag
1 Utdelning av studikonto
2 läs 385-386torsdag 8 september 2016

v. 36

     Torsdag 
1.      Genomgång PowerPoint MR.
2.      Gör klart uppgift sen förra veckan.
3.   Den som är klar snurrar på "livets lotteri". http://www.raddabarnen.se/press/kampanjer/livets-lotteri/

Fredag 
1.  Sök efter och sammanfatta nyheter. Ett exempel ges på tavlan. Jobba själv med nyheter – välj ut en inrikes, en utrikes och en lokal (eller så långt man hinner). Sammanfatta nyheterna genom att besvara: vad har hänt? var hände det? när hände det? varför hände det? Övrigt?Arbeta i google classroom.

torsdag 1 september 2016

v. 35

Torsdag 
1.      Repetetion det vi gjort och begrepp
3.      380-381 läsning i häftet
4.      Elevuppgift. Gå in på http://www.manskligarattigheter.se/ besvara på:
- Vilken av artiklarna beskriver barns rättigheter? Vad innebär den artikeln? När uppkom den? Vilka är dom 4 grundläggande principerna?
- Skriv förklaringar på följande ord: HBTQ, diskriminering och nationella minoriteter.


måndag 29 augusti 2016

Bedömningsmatris big 5

Länk till bedömningsmatris
Länk till bedömningsmatris Dari

v 34

Lektion torsdag
  1.  https://www.studi.se/discipline/36823/course/42058/lesson/4214 
  2. Demokrati vs diktatur genomgång

Lektion fredag
1.      Läsning s. 379 i häfte
2.      MR PP s. 1-3
4.      Nyheter rapport och mr

onsdag 24 augusti 2016

Pedagogisk planering v. 33


Lektion torsdag
1.   Introduktion - Vad innehåller ämnet samhällskunskap? Vad är mänskliga rättigheter?
3.      Pedagogisk planering genomgång

Lektion fredag (vikarie)
6.      Läsning i häftet s. 377-378
7.      Film UR ”om grundläggande behov” http://urskola.se/Produkter/144697-Banderoll-Om-grundlaggande-behov
8.      Rapport SVT och diskussion i helklass

Länk:
pedagogisk planering MR

onsdag 15 juni 2016

Om mig

Jag heter Carolina Magnusdotter och arbetar på Veingeskolans 7-9 i Laholms kommun. Jag är mentor i 8b tillsammans med Cristina Eriksson och tillhör arbetslag B. Just nu består min tjänst av att undervisa i SO och vara resurs i åk 8 och 9 i arbetslaget.

Har ni några frågor går det bra att ta kontakt via carolina.magnusdotter@edu.laholm.se eller ringa på telefon 0430-15620.

BedömningEx. Vilka förmågor bör en seglare ha?

Analysförmåga:• Kunna samband, till exempel mellan vind, segel och fart. ”Varför
seglar man snabbare en solig försommardag kl. 13.00 på eftermiddagen än kl. 01.00 på natten? Vad spelar solen för roll för sjöbrisen?”
Kommunikativ förmåga:
• Kunna samtala med olika personer och anpassa sitt språk efter situationen och mottagare. ”Hur van är din besättning?” Anpassa språket därefter.
Begreppsförståelse:
• Kunna förstå innebörden i begrepp. Till exempel sjökort, kurs, sjöbris, knop, navigering, tamp och nödhamn.
Metakognitiv förmåga:
• Kunna förutse problem som kan uppstå, ompröva tidigare beslut och bedöma alternativ. ”Vad gör du vid dimma eller när vinden vänder efter du lagt till?”
Procedurförmåga:
• Kunna hur man hanterar en färdighet. Till exempel kunna lova, gippa, reva såväl som hissa segel och lägga till vid en brygga. 

Från Göran Svanelids föreläsning ”The Big 5”

Historia 7b

Mentorsklass 7b

Elevernas terminstider 2016/2017

Höstterminen 2016            ons 2016-08-17 –  ons 2016-12-21          86 dagar
Vårterminen 2017               tis 2017-01-10 – fre 2017-06-16            98 dagar

Länkar

Lästips:
http://www.so-rummet.se - läs om ämnena.
http://www.ne.se - läs om ämnena.

Filmtips:
https://www.studi.se - korta och förklarande filmsnuttar indelade i olika ämnen.
https://www.youtube.com/watch?v=sZ6tvGa7ol8 - "hemliga" tips som höjer betygen.
https://www.youtube.com/channel/UCD6MsEzsYtwJ7-iQMa5td-Q - "orka plugga" UR youtubekanal
https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix90 - "studieteknik" NE

Öva:
http://webbapp.liber.se/so-s-samhalle/#/ - öva begrepp på olika språk
http://www.toporopa.eu/se/ - träna dina geografiska kunskaper
https://online.seterra.com/sv - träna dina geografiska kunskaper

Skollänkar:
https://sites.google.com/veingeskolan.se/veingeskolan/ - skolans hemsida.

Samhällskunskap 7b

Hej 7b!
Här kommer ni kunna följa vad som ska göras och vad som har gjorts i ämnet Samhällskunskap.

Enjoy!